Miljø og Bæredygtighed - Byens Rens vores historie

Miljø og bæredygtighed

Du er måske på denne side, fordi du deler vores ambition om at ”genbruge lidt mere i stedet for at købe nyt og smide ud”. Køb-og-smid-ud-kulturen er umoderne og burde slet ikke være et tema. Men det er det. Du skal have tak, fordi du vil være med til at gøre en forskel.

Byens Rens ønsker at være helt i front miljømæssigt og har i 2020 etableret Europas mest moderne centrale renseri beliggende i Fredericia.

Du er i de bedste hænder hos Byens Rens, hvis miljø og bæredygtighed er vigtigt for dig, når du skal vælge et renseri. Vi er miljømæssigt anerkendt af en lang række af Danmarks største virksomheder og statslige institutioner, som vi fast henter rensetøj hos, samt af de danske supermarkedskæder, der anvender Byens Rens som samarbejdspartner.

Overordnet handler Byens Rens’ miljøprofil om at passe på planeten, naturen og mennesket.

Nedenfor vil vi uddybe, hvordan vi præcis arbejder med miljø og bæredygtighed, og hvad vores ambitioner er for fremtiden.

Genbrug i stedet for at smide ud

Tekstil- og modeindustrien udleder mere CO2 end fly- og shippingbranchen. Tøjproduktion er skadelig for miljøet. På globalt plan smider en gennemsnitsforbruger 32 kg tøj ud om året. 95 % af det kunne stadig bruges eller kunne genanvendes til at lave nyt tøj. Globalt set destrueres der mere end 130 millioner tons tøj årligt.

Men kan selv gøre en forskel – og den bedste løsning er at genanvende, for ”det tøj, der belaster miljøet mindst, er det, du allerede har købt”. Byens Rens tilbyder hele paletten af services til at genanvende tøj, sko, tæpper, dyner og andre tekstiler. Vi tilbyder traditionel renseservice, samt almindelig tøjvask, skrædderservice, skomager, tæpperens og gardinrens.

Vores mål er, at lige meget hvad du ønsker at genbruge, så skal Byens Rens kunne hjælpe dig.

Spar køreturen

Byens Rens’ mission er, at alle skal være tæt på et godt renseri. Miljømæssigt er det ulogisk, at man som forbruger skal køre langt for at få renset sit tøj. I 2001 var der 274 renserier i Danmark. I 2020 er der anslået 130 renserier.

Eksempel: Der bor 65.000 indbyggere i Hjørring kommune. Det nærmeste renseri med egen produktion er enten i Frederikshavn eller Aalborg. Det er en køretur på helt op til 110 km i alt for at aflevere tøjet til rens. Så skal det hentes igen. Det bliver op til 220 km i alt. Med de mange tusind indbyggere i Hjørring, der får renset tøj, så bliver det til en enorm miljøbelastning, at folk skal køre frem og tilbage. Samme scenarie gør sig gældende i mange byer i Danmark, fordi der ofte er langt til et godt renseri.

Derfor er Byens Rens’ koncept, at vi har mere end 600 indleveringssteder, der sparer tusindvis af køreture hvert år. Indleveringsstederne er typisk centralt hos tøjbutikker eller supermarkeder eller lokalt i dagligvarebutikker. Disse steder tilbyder rens af tøj, skrædderservice, skomagerservice og specialrens af tæpper og gardiner. Derudover tilbyder vi også fast afhentning af rensetøj på arbejdspladsen, hvilket – især for dem, der ofte får ordnet skjorter, jakkesæt eller kjoler – sparer mange køreture og ikke mindst tid.

Central logistik

Vores koncept med at hente rensetøjet der, hvor kunderne er, er baseret på en central service i Fredericia. Fredericia er Danmarks logistiske centrum, som de førende transport- og produktionsvirksomheder har valgt som logistikcenter. Inden for en radius af 300 km kan vi dække de 20 største byer i Danmark. På den måde minimerer vi miljøbelastningen samlet set ved at centralisere vores service ét sted. Vores vognpark er baseret på nye varevogne, der alle er overholder Euronorm 6. Dermed sætter vi – ved din hjælp – det minimale fodaftryk på miljøet, når du bruger din lokale Byens Rens.

 

Nyeste produktionsudstyr

Byens Rens investerede i 2020 i en komplet ny renseripark baseret på markedets bedste udstyr. Vi har lænet os op ad globale anbefalinger og har primært valgt tyske producenter, da de har mange års solid erfaring og er de førende i verden, når det kommer til en innovativ renseriindustri. Vores udstyr er energioptimeret og kan automatisk veje fyldning af maskinen og automatisk dosere vaskemidler til den pågældende fyldning. Det sparer tusindvis af liter vaskemidler hvert år, som ellers ville blive udledt i vores spildevand.

På vaskesiden anvender vi Miele Professional– og Electrolux Professional-udstyr.

Vores rensemaskiner er fra Böwe, og alt finishudstyr er fra den tyske producent Veit.

Grøn energi, der genanvendes

Det kræver meget energi at drive et renseri, at tørre tøj og at dampe for at lave finish.

Byens Rens har valgt en grøn energikilde i form af natur-/biogas fra forsyningsselskabet Evida. Biogas kommer blandt andet fra husdyrgødning fra landbruget og fra organisk affald fra fødevareindustrien.

Gassen anvendes som energikilde til vores centrale dampgenerator, der opvarmer diverse maskiner og bruges til at dampe i forbindelse med finish. Al overskudsvarme fra maskinerne og restdamp opsamles i et særligt genanvendelsesanlæg, der dels genanvender den varme kondens til ny damp og dels bruger det som varmt vaskevand til vores vaskemaskiner, i stedet for at disse maskiner selv skal opvarme koldt vand. Det betyder alt i alt, at vi har et meget lavt energiforbrug i vores renseri. Udover at det betyder meget lave driftsomkostninger, er det også godt for miljøet.

Minimal udledning af spildevand

Byens Rens anvender specialiserede rensemaskiner, som har et lukket kredsløb. Det betyder, at de ikke udleder spildevand, men i stedet samler skidt og snavs i en lukket destillation. Denne destillation tømmes hver uge og restaffaldet sendes til miljørigtig bortskaffelse hos Marius Pedersen.

Det betyder, at olie, mikroorganismer og diverse andre ting, som tøjet kan være plettet af eller indeholder, ikke udledes i spildevandet. Det bliver ikke mere miljørigtigt end dét.

Byens Rens har tæt samarbejde med Fredericia Kommunes Natur- & Miljøforvaltning omkring spildevandstilladelse og løbende kontrol, således at det procesvand, der udledes, til enhver tid overholder gældende lovgivning – og mere til. Det betyder, at vi blandt andet har installeret et stort sandfangsanlæg, der filtrerer diverse småting såsom knapper, skjortestivere og andre små, løse genstande, således at det opsamles og bortskaffes inden det ender i vores allesammens vand.

Nej tak til perklor!

Renseribranchen anvender stadigvæk, i al for høj grad efter vores mening, rensemidlet tetrachlorethylen – også kaldet perklor i daglig tale. Når du ser symbolet P i din vaskeanvisning, er det denne behandling, der henvises til. Perklor bør, igen efter vores mening, slet ikke være noget, der har sin gang i dagens Danmark. Vi ser i udlandet, at det bliver forbudt, men i Danmark er det fortsat normalt at rense ved brug af perklor.

Hvis du har kunnet lugte en sødlig duft, når du har fået renset tøj, så er det sikkert perklor, der er brugt.

Perklor er et farveløst opløsningsmiddel, der nedbryder vævet i hjernen, skader nyrerne og leveren. Det er et opløsningsmiddel, der ødelægger centralnervesystemet og som kan ophobes i kroppen. Perklor er kræftfremkaldende. Er det virkelig noget, du har lyst til, skal være i det tøj, som har kontakt med din hud? Nej tak herfra.

Perklor indeholder klor, som naturen ikke selv kan nedbryde. Derfor er det farligt for naturen. Perklor har desuden en vægtfylde højere end 1 og vil, ved spild, synke ned under grundvandsspejlet – altså ødelægge grundvandet.

I gamle dage brugte man flittigt perklor som affedtningsmiddel på autoværksteder og på renserier. Man var også noget mere lemfældig i sin håndtering af perklor, hvilket har resulteret i adskillige sager om oprensning af grunde.

I 2003 skærpede Miljøstyrelsen regulativerne for renserier, blandt andet på grund af perklor. Før den tid havde man eksempelvis renserier i boligejendomme, hvor der var sager om udslip. Det må man ikke længere. Renserierne er underlagt Renseribekendtgørelsen og der er særlige skærpende krav, når man anvender perklor.

Dilemmaet er desværre, at tøjproducenterne mærker deres plejeanvisninger med P-symbolet, hvilket betyder, at det skal renses. Miljørigtig rensemetode såsom vådrens, wet cleaning, overholder ikke de standarder, som kræves, når tøjet er mærket med P eller F. Det betyder, at du som forbruger mister din reklamationsret, hvis du får renset dit tøj på en måde, som ikke lever op til producentens anvisninger. Så tøjproducenterne burde i højere grad være innovative og miljørigtige i deres plejeanvisninger.

Vores konklusion er, at vi ikke ønsker at anvende et rensemiddel, som dokumenteret er skadelig for mennesker og naturen, og som kræver særlig skærpede krav at håndtere.

Heldigvis findes der alternativer, som opfylder kravene for P- og F-mærkning.

Vaske- og rensemidler

Byens Rens anvender kun midler, der ikke er skadelige for naturen eller for huden.

Vi anvender kun vaskemidler, der er godkendt af myndighederne, og primært vaskemidler, der er miljømærket med EU-Blomsten.

Men der er undtagelser, og det er vigtigt for os at italesætte. Vores ambition er ikke den danske Svanemærkning, men derimod at vi inden for få år udelukkende anvender midler, der er mærket med EU-Blomsten. Årsagen til, at vi ikke udelukkende anvender miljømærkede produkter i dag er, at vi har lavet individuelle vurderinger imellem miljømærkning på den ene side og effekt/slutresultat på den anden side. Vi anvender få midler, der eksempelvis er specialiseret til at klinisk desinficere mod eksempelvis Covid-19, og midler til at fjerne særlige pletter eller til at imprægnere.

Vi lægger konstant pres på vores leverandører for at få deres midler miljømærket. Men når vi vurderer, at et slutresultat ikke er tilfredsstillende for kunden, at det er i strid med tøjproducenternes plejeanvisninger (garantien på tøjet elimineres) eller, at der ikke findes alternativer, så vælger vi et ikke-miljømærket produkt, hvis Miljømyndighederne konkluderer, at det er midler, der ikke er skadelige i den form, de anvendes.

Som rensemiddel anvender vi Sensene, som er en biologisk nedbrydelig rensevæske, der er baseret på modificeret alkohol. Vi er de første og eneste i Danmark, der anvender denne innovative rensevæske, som har nogle fantastiske egenskaber i forhold til fjerne pletter, holde på farverne, er ufarlig for huden, dufter godt og er god for naturen. Rensemidlet er fuldt ud kompatibelt med vaskesymbolerne P og F, som fremgår af plejeanvisningerne i dit tøj.

Miljø- og Fødevareministeriet fører tilsyn med Byens Rens, og sammen sikrer vi, at vi overholder Renseribekendtgørelsen, herunder journalføring, håndtering og bortskaffelse.

Vores overbevisning er, at der på markedet ikke endnu findes en bedre løsning, som både sikrer at kunderne holder deres reklamationsret på tøjet iht. plejeanvisningerne og, som sikrer et fortræffeligt resultat. Hvis vi anno 2021 skulle være et 100 % svanemærket renseri, ville vi ikke kunne gøre det uden at bryde med plejeanvisningerne eller gå på kompromis med resultaterne. Derfor gør vi, som vi gør. Men vores ambition om at blive 100 % mærket med EU-Blomsten er intakt.

Vores vaskemidler og miljøprofil er som sagt anvendt af mange af de største virksomheder, statslige institutioner og detailkæder i Danmark.

Derfor er du i trygge hænder hos Byens Rens.

Miljørigtig emballage

Byens Rens anvender genanvendelige poser, når kunderne afleverer deres rense- eller vasketøj. Disse poser er i konstant cirkulation og sikrer, at vi ikke skal bortskaffe emballage såsom plastikposer hver gang, der indleveres rensetøj. Som emballage til det færdige rensetøj anvendes plastfolie. Vi er i gang med at udvikle en biologisk nedbrydelig folie sammen med en europæisk producent. Denne folie har pt. sine begrænsninger og ulemper, men vi forventer at overgå til denne nye folie i løbet af 2021-22.

Godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere

Hos Byens Rens vægter vi det gode arbejdsmiljø for vores kollegaer meget højt. Vi anerkendes som en god arbejdsplads, hvor vi tager os godt af hinanden, og hvor der er rart at være.

Ordnede forhold

Byens Rens har tegnet overenskomst med Dansk Industri og 3F Transportgruppen omkring ordnede forhold for vores medarbejdere.

Enestående rekruttering

Vores politik er som udgangspunkt, at vi kun ansætter ”folk, som ikke har et arbejde”. Vi vil hellere bidrage til, at man ”får et arbejde” end til at man ”skifter et arbejde”. Det betyder, at vi har tæt samarbejde med jobcentrene i Fredericia, Vejle, Kolding, Middelfart og Odense, hvor vi blandt andet har fået fælles gavn af at ansætte integrationsborgere, flexjobbere og borgere, som generelt har særlige behov. Det kræver tålmodighed og vedholdenhed nogle gange, men vi oplever, at vores medarbejdere kvitterer med loyalitet og helhjertet indsats.

Derudover er vores chauffører primært efterlønnere eller pensionister, som bruger 2 dage om ugen på at gøre kunderne glade. Trivslen blandt denne medarbejdergruppe er høj, og vi har ikke siden 2018 år haft sygefravær blandt chaufførerne.

Vi har et godt hold af 10-15 ungarbejdere, som er dygtige til at indregistrere indkomne ordrer i vores produktionssystem. Det er en særlig opgave at præsentere unge mennesker til arbejdsmarkedet, og det er noget, vi gør os meget umage omkring, således at grundlaget for deres fremtidige karrierer er solidt og realistisk.

Specialisering styrker trivslen

Som medarbejder hos Byens Rens har man stor indflydelse på, hvilke opgaver man varetager. Vi er funktionsopdelt, således at hver medarbejder har et speciale og et defineret ansvarsområde, men selvfølgelig også frirum for afveksling. Denne måde at organisere sig på styrker trivslen, for når man ved, hvad der forventes, og får mulighederne for at indfri forventningerne, undgår man stress.

Automatiseret anlæg aflaster medarbejderne

Byens Rens investerede i 2020 i Europas største automatiske sorteringsanlæg, som nedbringer de manuelle processer til et minimum. Udover at vi undgår menneskelige fejl, så slider det mindre på medarbejderne, at de ikke har opgaver, hvor de skal flytte og løfte ting, eller lave mange gentagelser.

Dansk Renseri Forening

Byens Rens er medlem af Dansk Renseri Forening, som blandt andet betyder for kunderne, at de er inkluderet i gruppeansvarsforsikringen tegnet hos Alm. Brand, der sikrer erstatning, hvis renseriet har lavet fejlbehandling eller fejludlevering. Der er ligeledes en gruppe af fagpersoner, som kan lave en objektiv udtalelse, hvis et tekstil ikke har kunnet tåle den anvisning, som producenten har isat.