Privatlivspolitik

Det følgende afsnit er særskilt gældende, når du er kunde via vores Indleveringssteder og går forud for vores persondata til kunder generelt:

Ved at afgive dit navn og telefonnummer giver du Byens Rens lov til at kontakte dig ved spørgsmål eller kommentarer til det indleverede, samt at der sendes en SMS når ordren er klar til afhentning. Navn og telefonnummer er ikke en forudsætning for at benytte Renseriservicen, men du vil således ikke kunne kontaktes og risikerer derved, at ordren ikke behandles ved tvivlsspørgsmål fra Byens Rens’ side. Dine oplysninger bliver ikke anvendt til andre formål end at kunne kontakte dig på denne specifikke ordre og du vil således ikke fremgå i et kunderegister hos hverken Indleveringsstedet eller Byens Rens.

Oplysninger om persondata til kunder generelt

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Byens Rens ApS (Byens Rens).

Som følge af din brug af Byens Rens accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

1. Generelt

Gennem din aftale med Byens Rens indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Byens Rens beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du bestiller tid til behandling. Det er primært oplysninger som navn og mobiltelefonnummer. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe dit kundeforhold til Byens Rens består.

Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler og behandlinger.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret af Byens Rens. Ved ophør som kunde vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2020 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2025. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med os.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Byens Rens (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Byens Rens ret til at få Byens Rens’ bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Byens Rens. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Byens Rens uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Byens Rens uden unødig forsinkelse, hvis Byens Rens ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Byens Rens i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores IT-system eller fysisk i aflåst skab.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Byens Rens, skal du rette henvendelse til os på e-mail: info@byensrens.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Byens Rens behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk