Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser

Nærværende handelsbetingelser er gældende for samtlige aftaler indgået med Byens Rens, medmindre er skriftligt og udtrykkeligt aftalt.

Byens Rens henviser ligeledes til Forbrugerstyrelsens retningslinier ifbm. Rens og Vask.

Generel anbefaling

Byens Rens anbefaler at man kun sender sine ting til rens når der er behov for det. Rensebehandling er forbundet med en tolerancerisiko for at tekstilet ikke fremstår fabriksnyt efterfølgende på trods af skånsom behandling.

Anvisning

Byens Rens er ansvarlige for at følge producentens plejeanvisninger. Såfremt tøjet ændrer karakter, kan Byens Rens kun gøres ansvarlige såfremt anvisningerne ikke er fulgt. Såfremt der ikke er anvisninger, er det på kundens ansvar at rensningen foretages.

Pletgaranti

Der gives ikke garanti for at alle pletter kan fjernes. Det anbefales, at man gennemgår eventuelle pletter og afstemmer forventninger forud for indlevering. Selv om alle pletter ikke er fjernet skal der betales fuld pris for ydelsen. Ved reklamation over ikke fjernede pletter, renses tøjet igen uden beregning på kundes eget ansvar.

Lynlås, knapper mv.

Byens Rens garanterer ikke for skader på lynlåse, knapper, hægter, perler, pailletter, gummibesætning eller vattering, samt ødelagte syntetiske fibre eller falmede farver.

Mærkning

Byens Rens isætter vaskbare stregkoder i skjorter, duge og sengetøj på ikke-synlige steder når Emnet er i anvendelse, for at sikre at disse Emner ikke forbyttes eller bortkommer. Mærkerne kan fjernes igen, men Byens Rens garanterer ikke for at man ikke kan se, at der har siddet et mærke i stoffet.

Ægthed

Såfremt tekstilet ikke er købt hos en officiel forhandler med tilhørende garantibevis, garanterer Byens Rens ikke for at tekstilet ændrer karakter eller ødelægges. Kopivarer – især udbredt blandt dunjakker og lædervarer – er på kundens egen risiko at få renset. I tilfælde af reklamation hvor der kan være tvivl om varens ægthed, er det kundens ansvar at formidle dokumentation fra officiel forhandler.

Registrering af det indleverede

Det påhviler kunden at kontrollere den kvittering der udleveres til kunden når rensetøj indleveres, hvor det fremgår hvilke Emner der er registreret modtaget af Byens Rens eller dennes indleveringssted. Såfremt der er fejl på denne kvittering, skal det rettes med det samme og ny korrekt kvittering udleveres til Kunden. Det er de registrerede Emner på kvitteringen, som produceres og udleveres til slut. Det gælder særligt for mindre Emner der kan have funktion af Tilbehør, såsom pynteklude, butterfly’s, bælter eller handsker eller lignende.

Skader og dokumentation

Kunden er forpligtet til at oplyse om skader, slid, flænger, misfarvninger eller lignende på det indleverede emne. Manglende overholdelse fører til bortfald af enhver misligholdelsesbeføjelse for kundens vedkommende.

Byens Rens noterer i visse tilfælde ved forrensning af Emnerne, hvis der er skader der kan henføres til noget der ligger udover almindeligt slid. Byens Rens noterer blot at der er skader og er ikke ansvarlige for at fotodokumentere eller detaljeret beskrive skaderne.

Eksklusive genstande

Kunden er forpligtet til at oplyse Byens Rens om det indleveredes værdi, hvis dette overstiger 7.000kr., idet der for disse Emner skal tilkøbes Ekstra Dækning af kunden.

Forsinkelse eller bortkomne genstande

Byens Rens tager forbehold for forsinkelse eller bortkomne genstande, også selvom en specifik dato og tidspunkt er blevet aftalt. Kunden kan ikke gøre krav på erstatning (se afsnit for Erstatning) før end 30 dage efter aftalt dato for færdiggørelse.

Erstatning

Erstatning af ødelagte eller bortkomne emner, som følge af Byens Rens’ ansvar, dækkes af Byens Rens’ ansvarsforsikring hos Alm. Brand – se afsnittet ”Forsikring”.

Forsikringsselskabet kræver dokumentation i form af kvittering for det erstatningspligtige og erstatter ikke til nypris, men tager udgangspunkt i alder og levetid for det pågældende.

Byens Rens dækker ikke tilhørende dele til ødelagte eller bortkomne emner. Eksempelvis hvis et bælte til en frakke eller bukserne til et jakkesæt bortkommer eller ødelægges, er det kun bæltet og/eller bukserne der erstattes, ikke frakken og/eller habitjakken.

Såfremt Byens Rens er pligtig til at betale skadeserstatning, er Byens Rens’ hæftelse begrænset til det laveste af (1) Effekternes nuværende kontantværdi (vurdering ud fra (a) tøjets alder ved beskadigelse (b) tøjets forventede levealder (c) tøjets stand ved beskadigelsen (d) tøjets nypris) eller (2) 15 x prisen for rensning. Byens Rens hæfter ikke for følgeskader eller indirekte tab.

Betaling

Prisen for rensning er den pris der fremgår af Byens Rens’s prisliste på det tidspunkt hvor Byens Rens modtager Emnerne. Betaling finder sted forud.

Løse genstande

Kunden skal inden indlevering til Byens Rens fjerne alle genstande i tøjet. Såfremt der er genstande som enten har været påsat (ex. brocher eller pins) eller har ligget i lommerne (ex. kuglepen eller pynteklud), kan Byens Rens ikke garantere at disse returneres.

Krymp

Byens Rens tager forbehold for 3-5% krymp på de Emner der renses eller vaskes. Særligt skal man være opmærksom på at krymp kan forekomme på topmadrasser, duge, møbelbetræk og lignende.

Kontrastfarver

Byens Rens tager forbehold for farveafsmitning, hvis Emnet har kontrastfarver – eksempelvis sort og hvid, rød og hvid.

Kanter af læder

Byens Rens tager forbehold for dele af læder og skind på tekstiler, da de kan krakelere eller flosse ved Rens, selvom plejeanvisningen ikke nævner nogle forbehold.

Forsikring

Ved bortkomst eller fejlbehandling har Byens Rens ansvarsforsikring hos Alm. Brand (police nr. 141 927 183) iht. Forbrugerstyrelsens normer.

Ved tyveri/brand/vandskade på Byens Rens’ domicil, erstattes tøjet af kundernes egne familieforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne

Opbevaring

De indleverede Emner skal afhentes inden for 6 uger efter Afhentningsdatoen. Hvis Emnerne ikke afhentes indenfor 6 uger efter Afhentningsdatoen, og Byens Rens ikke har kunnet komme i kontakt med kunden, kan Byens Rens efter eget skøn deponere, sælge, bortauktionere, bortgive eller opbevare Effekterne for Kundens regning. Provenuet fra salg eller auktion tilhører Kunden, med fradrag af eventuelle salgsomkostninger og forfalden renseafgift.

Frister

Ved afhentning af de rensede emner er Kunden forpligtet til at efterse emnerne for defekter, og kontrollere om emnerne er blevet ordentligt renset. Kunden er forpligtet til at informere Byens Rens om eventuel skade på Effekterne og eventuel mangelfuld rensning indenfor 3 dage. Byens Rens frigøres fra enhver garanti og/eller hæftelse, hvis Kunden ikke informerer Byens Rens senest 4 uger efter afhentning. Emnerne må ikke ibrugtages men skal returneres til Byens Rens i den stand, som de blev leveret fra Byens Rens.